Om meg Jeg er født 27. august 1935 i Oslo, men mine foreldre var fra Bergen. Vi flyttet til Sørum i 1940 og jeg bodde der til jeg som 14-åring begynte i lære hos Norsk Elektrisk & Brown Boveri i Oslo. Senere tok jeg ingeniør og økonomiutdannelse, mm. Til Fetsund kom jeg i 1960 da jeg ble ansatt som driftsingeniør ved Foss Slipeskivefabrikk. I 1970 fikk jeg jobb som driftsingeniør ved en av Norsk Lecas fabrikker. Jeg var i Norsk Leca i 15 år, de siste årene som produksjonsdirektør for all lecablokk produksjonen i Norge. I 1985 startet jeg egen virksomhet innen IT og industrielle styringssystemer som ble solgt 10 år senere. Som pensjonist har jeg brukt tid på å dyrke og videreutviklet min interesse for foto og digital kunst mm. Dette har ført til flere separat- og andre utstillinger bl.a. i Fet kirke og Sjømannskirken i Spania. Jeg er innkjøpt av virksomheter som Fet Kommune, Agaton Borgen AS i Bache gruppen, Høyenhall Boligsameie, mfl. Mine bilder er antatt så vel på Romeriks– som Rælingen-utstillingen. Jeg selger stor sett til private som besøker meg, eller som jeg møter på utstillinger, julemarked etc. Det kommer godt med som tilskudd til en relativt allsidig og kostbar hobby. De seneste tiårene har jeg vært bidragsyter til lokalavisenes diktspalter, og har også utgitt flere diktsamlinger basert på dette materialet. Bør vel nevne at jeg fotograferer mye, bl.a. drone-foto/video, samt Laser kuttin og gravering og 3D-printing. Sistnevnte har jeg brukt bl.a. til å lage såkalte LithoPhane trykk son jeg ved leilighet skal skrive mer om et annet sted på hjemmesiden. Når jeg skal (bort)forklare min autodidakte artistiske virksomhet, skylder jeg gjerne på opphav og gener. Det er vel heller ingen grunn til å legge skjul på at jeg er ganske “utstyrskåt”, og når dette blandes med en artistisk åre blir det - på godt og vondt - fort en Digital Artist ut av det.
Om meg Jeg er født 27. august 1935 i Oslo, men mine foreldre var fra Bergen. Vi flyttet til Sørum i 1940 og jeg bodde der til jeg som 14-åring begynte i lære hos Norsk Elektrisk & Brown Boveri i Oslo. Senere tok jeg ingeniør og økonomiutdannelse, mm. Til Fetsund kom jeg i 1960 da jeg ble ansatt som driftsingeniør ved Foss Slipeskivefabrikk. I 1970 fikk jeg jobb som driftsingeniør ved en av Norsk Lecas fabrikker. Jeg var i Norsk Leca i 15 år, de siste årene som produksjonsdirektør for all lecablokk produksjonen i Norge. I 1985 startet jeg egen virksomhet innen IT og industrielle styringssystemer som ble solgt 10 år senere. Som pensjonist har jeg brukt tid på å dyrke og videreutviklet min interesse for foto og digital kunst mm. Dette har ført til flere separat- og andre utstillinger bl.a. i Fet kirke og Sjømannskirken i Spania. Jeg er innkjøpt av virksomheter som Fet Kommune, Agaton Borgen AS i Bache gruppen, Høyenhall Boligsameie, mfl. Mine bilder er antatt så vel på Romeriks– som Rælingen-utstillingen. Jeg selger stor sett til private som besøker meg, eller som jeg møter på utstillinger, julemarked etc. Det kommer godt med som tilskudd til en relativt allsidig og kostbar hobby. De seneste tiårene har jeg vært bidragsyter til lokalavisenes diktspalter, og har også utgitt flere diktsamlinger basert på dette materialet. Bør vel nevne at jeg fotograferer mye, bl.a. drone-foto/video, samt Laser kuttin og gravering og 3D-printing. Sistnevnte har jeg brukt bl.a. til å lage såkalte LithoPhane trykk son jeg ved leilighet skal skrive mer om et annet sted på hjemmesiden. Når jeg skal (bort)forklare min autodidakte artistiske virksomhet, skylder jeg gjerne på opphav og gener. Det er vel heller ingen grunn til å legge skjul på at jeg er ganske “utstyrskåt”, og når dette blandes med en artistisk åre blir det -
Denne siden er oppdatert den: 22.05.2023 kl 09:10
Denne siden er oppdatert den 09.12.2023 21:09