Galleri 1 Dette er et tilfeldig utvalg av bilder som er basert på fotografiske “skisser”, samt et par rene fotos. Disse er ment som eksempler på det jeg lager og ikke en salgskatalog. Stort sett selger disse på lokale utstillinger, og til folk som besøker mitt hjemme atelier. Jeg lager også bilder av ønsket motiv på oppdrag. Klikker du på bildene vil de bli større.
4 3 2 2 5
(Bildene er ment som eksempler. Di vil finne et oppdatert utvalg med priseksempler i min kunstkatalog. Den finner du her)
Galleri 1 Dette er et tilfeldig utvalg av bilder som er basert på fotografiske “skisser”, samt et par rene fotos. Disse er ment som eksempler på det jeg lager og ikke en salgskatalog. Stort sett selger disse på lokale utstillinger, og til folk som besøker mitt hjemme atelier. Jeg lager også bilder av ønsket motiv på oppdrag. Klikker du på bildene vil de bli
Denne siden er oppdatert den: 22.05.2023 kl 09:10
Denne siden er oppdatert den 07.11.2023 13:17